Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

«Παιχνίδια» με τη θητεία Παπαδήμου


Η προσπάθεια μονιμοποίησης της μεταβατικής κυβέρνησης Παπαδήμου, που καταβάλλεται από εγχώριους και ξένους κύκλους, είναι εμφανής, αλλά δεν βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Όσοι πιστεύουν στη «μονιμοποίηση» μιας έκτακτης κατάστασης δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων που επισώρευσε στον ελληνικό λαό η αντιαναπτυξιακή μνημονιακή πολιτική του Πασοκ, αλλά επιδιώκουν τη διατήρησή της, διότι διαπιστώνουν ότι μέσω αυτής μπορούν να αποκομίσουν τεράστια υπερκέρδη!

Γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει πολιτική που να επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού, αλλά μόνο στη διευθέτηση συμφωνιών και συμβάσεων.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η προσπάθεια να επιβληθεί στην κοινή γνώμη η άποψη πως είναι αναγκαία για τη … σωτηρία της χώρας η παράταση της παραμονής στην εξουσία της κυβέρνησης συνεργασίας ακόμη και περαν του Απριλίου (!), με τη δικαιολογία ότι ο χρόνος που απαιτείται για να φέρει σε πέρας τη δύσκολη αποστολή της είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που αρχικά είχε συμφωνηθεί μεταξύ των τριών κομμάτων που τη στηρίξουν!

Στην ουσία, οι έχοντες συμφέρον από τη μεγάλη παράταση του χρόνου θητείας της διορισμένης -μη εκλεγμένης από τον ελληνικό λαό- κυβέρνησης διακατέχονται από έναν φόβο απέναντι στη λειτουργία της δημοκρατίας, που είναι ύποπτος.

Στην ουσία, φοβούνται μήπως αναδειχτεί από τον οργισμένο ελληνικό λαό μια άλλη μη ελεγχόμενη κυβέρνηση που δεν θα είναι πρόθυμη να υποτάσσεται στις επιθυμίες αυτών των μεγάλων εγχώριων και ξένων οικονομικών συμφερόντων και δεν θα εφαρμόζει πολιτικές που καταστρεφουν την ελληνική οικονομία και εξαθλιώνουν τους πολίτες.

Φοβούνται ότι μια νέα εκλεγμένη κυβέρνηση δεν θα είναι σαν την κυβέρνηση Παπαδήμου.
ET