Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Ολόκληρη η πρόταση Νίμιτς !


Έγγραφο Εργασίας (8 Οκτωβρίου 2008)

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία μιας προτεινόμενης δομής για την επίλυση του θέματος του «ονόματος», τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αρκετά ντοκουμέντα, συμπεριλαμβανομένης μιας διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στα δύο Μέρη, μιας αναφοράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας (κυρωμένου από τη Γενική Συνέλευση).
Το «Πρώτο Μέρος»(σ.σ Ελλάδα) και το «Δεύτερο Μέρος»(σ.σ ΠΓΔΜ) ορίζονται στην Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

1. Το Συνταγματικό Όνομα Republika Makedonija θα παραμείνει το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους αναφορικά με τις εσωτερικές του υποθέσεις.

2. Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει μέσω των συνταγματικών διαδικασιών το όνομα «Republic of North Μacedonia» (στα γαλλικά: «Republique de Macedoine du Nord).

Θα αναφέρεται εφεξής ως «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» (United Nations/ International Name), το οποίο όνομα θα έχει πλήρη νομική ισχύ και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς σχέσεις συμπεριλαμβανομένων:

α) Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μετά την κύρωση του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Έθνη» μέσω ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης.

β) Σε άλλους επίσημους και ημιεπίσημους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

γ) Σε επίσημες, ημιεπίσημες διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακές συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις.

δ) Σε πολυμερείς συνθήκες, συμφωνίες και παρεμφερή επίσημα ντοκουμέντα και όργανα.

3. Το σύντομο όνομα που θα χρησιμοποιείται σε επίσημη χρήση στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλες επίσημες διεθνείς χρήσεις θα είναι «Νorth Μacedonia» (στα γαλλικά: «Μacedoine du Νord»).

4. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει σε τρίτα μέρη-κράτη να χρησιμοποιούν το «Διεθνές Όνομα/Ηνωμένα Έθνη» στην επίσημη διμερή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις διμερείς επίσημες και ημιεπίσημες συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις, όπου και αν διεξάγονται και οποιεσδήποτε κι αν είναι οι αυστηρά διμερείς συμφωνίες αναφορικά με οποιοδήποτε κράτος οικοδεσπότη ή κράτος που συμμετέχει.

5. Το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν θα αποτελεί πλέον αποδεκτή χρήση του ονόματος του Δεύτερου Μέρους.

6. Το «Μακεδονία» από μόνο του δεν θα χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε κράτος ως επίσημο όνομα.

7. Καθένα από το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε αρμόζουσες, μη επίσημες περιπτώσεις. Υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο Μέρος ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα θεμελιώσουν αποκλειστικά πολιτικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» από μόνα τους σε οποιαδήποτε γλώσσα.

8. Διαβατήρια και παρεμφερή έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς (και όχι αποκλειστικά εντός του Δεύτερου Μέρους) θα έχουν τη μορφή και την ορολογία που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Εγγράφου Εργασίας.

9. Το Πρώτο Μέρος και Δεύτερο Μέρος διατηρούν τις θέσεις τους στο ζήτημα των κατάλληλων επιθέτων αναφοράς στο Δεύτερο Μέρος, το οποίο ζήτημα δεν σχετίζεται με τη διεθνή συμφωνία που πρόκειται να εισαχθεί μεταξύ τους. Για σκοπούς επίσημης χρήσης εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Γενική Γραμματεία θα υιοθετήσει κατάλληλους όρους για χρήση ως επίθετα για το Δεύτερο Μέρος σύμφωνα με τη συνήθη του διαδικασία.

10. Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορούν να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς από οντότητες αμφοτέρων του Πρώτου Μέρους και του Δεύτερου Μέρους σε μη αποκλειστική βάση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς σκοπούς. Τα Μέρη θα εφαρμόσουν αυτή την παράγραφο μέσω κατάλληλων τεχνικών συμφωνιών και διευθετήσεων.

11. Κάθε Μέρος θα επιβεβαιώσει την αποκήρυξή του σε οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση κατά του άλλου μέρους και θα συμφωνήσει να μην επιβεβαιώσει ή να ενθαρρύνει αλυτρωτικές διεκδικήσεις ή εχθρικές δηλώσεις κατευθυνόμενες εναντίον του άλλου Μέρους.

12. Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δεύτερου Μέρους υπό το «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το Δεύτερο Μέρος θα ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις και στα κριτήρια ένταξης.

13.Το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα διαπραγματευτούν, με τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια νέα Τελική Συμφωνία που θα αντικαταστήσει την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μέσα σε τρεις μήνες μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της χρήσης του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Έθνη» στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και η νέα Τελική Συμφωνία θα καλύπτει εκείνα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως συμφωνούνται από τα δύο Μέρη.

40 σχόλια:

 1. Αγαπητέ πολίτη, αφού μελέτησα πολύ καλά το έγγραφο που καταθέτεις, νομίζω ότι πρόταση αυτή απέχει κατά πολύ από την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, καθώς όχι μόνο δεν εξασφαλίζει χρήση του νέου ονόματος έναντι όλων (erga omnes), αλλά εισάγει και την αποδοχή «μακεδονικής ταυτότητας», επίσημα μάλιστα και με την υπογραφή της χώρας μας.
  Δεν πειράζει!Έχω και εγώ την ίδια εντύπωση με εσένα ότι αγοράζουμε χρόνο , εν όψη των εκλογών στις ΗΠΑ . Με την στάση μας κερδίζουμε στα μάτια της διεθνούς γνώμης σε αντίθεση μα τα Σκόπια που εμφανίζονται αδιάλλακτα ή τέλος πάντων πιο "κάθετα" από εμάς.
  Σου εύχομαι καλό απόγευμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλά τρελαθήκαμε τελείως όλοι ομαδικά; Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πως όταν ονομάζουμε «Βόρεια» μία περιοχή, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι υπάρχει και η αντίστοιχη «Νότια». Όλη η ανθρωπότητα θα υποθέτει στο εξής πως αφού υπάρχει «Βόρεια Μακεδονία», είναι φυσικό να υπάρχει και «Νότια Μακεδονία». Αυτό όμως διευκολύνει και εξυπηρετεί τα μέγιστα τις ψευδοαλυτρωτικές βλέψεις των σκοπιανών και τα σχέδια των υποστηρικτών τους.
  Αυτός λοιπόν είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός που μας σερβίρουν και που έσπευσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αποδεχτεί κατ’ αρχήν ως βάση διαπραγμάτευσης;;;;;;;; και μάλιστα χωρίς να περιμένει να γίνουν πρώτα οι αμερικανικές εκλογές;
  Η παγκόσμια ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα. Όπου υπήρξαν όμορες χώρες με ονομασίες «Βόρεια» και «Νότια», τελικά ενεπλάκησαν σε μακροχρόνιους και αιματηρότατους πολέμους. Π.χ. Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ, Βόρεια και Νότια Κορέα, Βόρεια και Νότια Οσετία κ.λ.π.

  10 Οκτώβριος 2008 1:34 μμ

  Φίλε sorry το μετέφερα στη σωστή ανάρτηση.
  Παρακαλώ μη σχολιάζετε άσχετα προς το θέμα της κάθε ανάρτησης !
  politis-gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η πρόταση αυτή απέχει κατά πολύ από την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης και είναι σκανδαλωδώς ευνοϊκή και "παραχωρητική" προς την πλευρά των Σκοπίων...

  Τι σημαίνει "Βόρεια Μακεδονία" ; Η Νότια ποια είναι ; Δηλαδή οι Σκοπιανοί μιλάνε "Βορειομακεδονίτικα" ;

  Τα λάθη όλων των τελευταίων κυβερνήσεων μας οδήγησαν εδώ.

  Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε καν να διαπραγματεύεται με τον όρο "Μακεδονία".

  Και επειδή κάποιοι "προοδευτικοί" υποστηρίζουν διάφορα , η ιστορική αλήθεια είναι μια :

  Πράγματι , η περιοχή των Σκοπίων είναι μέρος της γεωγραφικής αρχαίας Μακεδονίας...

  Το φύλο όμως που κατοικεί εκεί σήμερα ουδεμία σχέση έχει με τους Μακεδόνες...

  Αλλά ακόμα και αν είχε....

  Δεν είναι δυνατόν μια χώρα 2 εκατ. ανθρώπων όπου το 55% της οικονομίας της βασίζεται σε ελληνικά κεφάλαια , να σηκώνει "κεφάλι" , να προκαλεί και να αξιώνει την μισή Ελλάδα...

  Δεν είναι δυνατόν μια χώρα της Ε.Ε που έχει πετάξει του κόσμου τα λεφτά σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς , να διαπραγματεύεται επί ίσοις όροις...

  Που είναι οι πολιτικοί του παρελθόντος ;

  Βάλαμε την άσχετη Μπακογιάννη να διαπραγματευτεί ; Τι εμπειρίες έχει ;

  Αν μπορούσε θα "χάριζε" την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες...

  Διαπραγματεύεται τόσους μήνες με τον ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ Μάθιου Νίμιτς για να κατατεθεί αυτή η πρόταση ;

  Ντροπή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με λένε Δημήτρη - αλλά δε μπορώ να χρησιμοποιώ το όνομα μου "αποκλειστικά" - ο γείτονας Νικολα θέλει και αυτός να λέγεται Δημήτρης γιατί του ειπαν ότι το με το Δημήτρης μπορεί να πάρει την κληρονομιά (μου) - μάλιστα επιθυμεί εγώ να μην λέγομαι Δημήτρης γιατί είναι αναφαίρετο δικαίωμα του να επιλέγει το όνομα (συνταγματικό) του και να το χρησιμοποιεί όπως ο ίδιος θέλει - και αυτός επιμένει γιατί είναι το "δίκαιο" του - εγώ τι θα κάνω - προσωπικά θα χειροδικούσα - αλλά οι εκπρόσωποι μου στην γειτονιά λένε να μοιραστούμε το όνομα μου - και φυσικά και την κληρονομιά μου - γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και νικημένοι

  ΝΤΡΟΠΗ - ας ελπισουμε το φιλότιμo να μην πέθανε και οι κυβερνώντες (εκάστοτε) να πράξουν όπως πρέπει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ALLH H PERIPTOSH THS BOREIAS & NOTIAS KOREAS KI ALLO TO DIKO MAS PROBLHMA ME TA SKOPIA.OI KOREATES EINAI ENA ETHNOS KAI THELOYN THN ENOSH.OI OPOIES DIAFONIES YPARXOYN AFOROYN TO POLITIKO SYSTHMA THS B.KOREAS.TO IDIO ISXYEIE KAI GIA TO VIETNAM.OI POLEMOI EKEI HTAN EMFYLIOI GIA THN EPIBOLH TOY ENOS H TOY ALLOY SYSTHMATOS (GIA TA SYMFERONTA TON ABANTADORON).EMEIS TORA EXOYME ENA PANTELOS KSENO (PROS EMAS)SYNOTHYLEYMA ETHNON POY HRTHAN STHN PERIOXH PROXTHES KAI THELOYN NA AYTOPROSDIORIZONTAI ME ENA ONOMA POY DEN TOYS ANHKEI.MONO TYFLOI DEN BLEPOYN GIA PIO LOGO.O SFETERISMOS TOY ONOMATOS EINAI APLOS H ARXH,ARGOTERA THA EPAKOLOYTHHSOYN ALLES APAITHSEIS.GNORIZOYME POLY KALA POIES.G APO CT

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. EXEI SPOYDASEI KATI H DORA? G APO CT

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. H (απλή) σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας(παραγρ. 4) για τη χρήση της νέας ονομασίας στις διμερείς σχέσεις της ΠΓΔΜ με τα άλλα κράτη στην ουσία οδηγεί σε εκδοχή διπλής ονομασίας.
  Ψάχνει για ...αμερικανάκια ο κ. Νίμιτς ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. lene pws tha prepei na apagoreuetai na lene kai apo tis duo pleures to onoma sketo makedonia. eleos.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρουν οι προηγούμενοι φίλοι, πιστεύω ότι το πιο συμφέρον για εμάς είναι το Νέα Μακεδονία από τη στιγμή που θα πάμε σε συμβιβασμό...
  Όλα τα άλλα που αναφέρονται (διπλή ονομασία κλπ.) δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν δεκτά από τον Καραμανλή, την στιγμή που ο ίδιος πριν μόλις 6 μήνες είχε δηλώσει «μια ονομασία για όλες τις χρήσεις» και μόλις χθες η Ντόρα είπε οι θέσεις μας ισχύουν στο ακέραιο... δεν νομίζω να είναι τόσο χαζός να αθετήσει κάτι που είπε πριν λίγο καιρό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πιστεύω πως, όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι, η πρόταση αυτή δε μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη χώρα μας, ούτε καν ως βάση διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή από τις αμερικανικές εκλογές και μετά, γιατί ως τότε μάλλον θα συνεχιστεί το διπλωματικό κρυφτούλι.
  Κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να αίρεται ο αυτοπεριορισμός της ελληνικής πολιτικής γύρω από το ζήτημα του ονόματος. Στην πορεία των σχέσεων των δύο κρατών, η ΠΓΔΜ έχει θέσει ως τώρα σειρά ζητημάτων (ουσιαστικά διεκδικήσεις):
  α. Ονομασία της χώρας (Μακεδονία),
  β. Σύμβολα (δηλ. ο Ήλιος της Βεργίνας ως σημαία),
  γ. Σύνταγμα (με αλυτρωτικές αναφορές),
  δ. ύπαρξη "μακεδονικής μειονότητας",
  ε. ύπαρξη "μακεδονικής γλώσσας",
  ε. αποζημιώσεις για διωγμούς και κατάσχεση περιουσιών των "Μακεδόνων"
  και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον.
  Από την άλλη μεριά, η ελληνική πολιτική (μετά τη ρύθμιση του θέματος του Συντάγματος και της σημαίας) θεωρεί πως υπάρχει μόνο ένα θέμα μεταξύ των δύο κρατών (όνομα) και δεν προβάλλει καμία άλλη διεκδίκηση. Ενδεικτικό παράδειγμα: όλες οι γειτονικές χώρες με την ΠΓΔΜ έχουν στο έδαφός της μεγάλες ή μικρές μειονοτικές ομάδες (Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι). Μόνο η Ελλάδα εμφανίζεται να μην έχει παρουσία πληθυσμών ελληνικής καταγωγής. Το ότι δεν έχει τεθεί ανάλογο ζήτημα από μέρους μας δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν υφίστανται, ειδικά αν σκεφτεί κανείς το έως τώρα ανύπαρκτο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για πολύ πιο κραυγαλέες περιπτώσεις (ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, ελληνική μειονότητα στην Αλβανία). Το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση του συγκεκριμένου "όπλου" μας το δείχνει (και πάλι) η Τουρκία, με την καθοδήγηση της μουσουλμανική μειονότητας της Βουλγαρίας και την κηδεμόνευση των Τουρκομάνων στο Βόρειο Ιράκ. Εν ολίγοις, πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε και εμείς τις διεκδικήσεις, και μάλιστα όσο πιο πολλές και πιο μικρής αξίας για μας, τόσο το καλύτερο (θα μπορούμε εύκολα να παραιτηθούμε εφόσον λάβουμε τα κατάλληλα ανταλλάγματα).
  Επίσης, προσωπικά θα με ανησυχούσε πολύ το να ονομαστεί τελικά η γειτονική χώρα "Δημοκρατία του πλανήτη Άρη" αλλά στα σχολεία της οι μαθητές να διδάσκονται ότι η Θεσσαλονίκη τους ανήκει και οι Έλληνες είναι εχθροί τους. Τί θέλω να πω; Ότι την παρούσα χρονική στιγμή η νεολαία της ΠΓΔΜ πιστεύει ως αληθινά όσα εμείς θεωρούμε ως διεκδικήσεις, και αυτό σίγουρα δε θα αλλάξει αύριο εάν κερδίσουμε το θέμα του ονόματος. Η ελληνική πολιτική πρέπει να καταστήσει σαφές, σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, ότι η στάση μας θα είναι σκληρή κατά την αντιπαράθεση, και γενναιόδωρη με τη συμφιλίωση (η οποία θα αφορά όλο το φάσμα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των παραστάσεων για τις σχέσεις αυτές στο εσωτερικό της καθεμιάς). Από εκεί και μετά, ας αφεθούν οι Σκοπιανοί να διαλέξουν τι τους συμφέρει. Οι σχέσεις κηδεμονίας με τις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξουν, και κανείς στα Σκόπια δε θα θέλει να βγουν πάλι έξω τα Καλάσνικωφ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. δεν μας είπες που το βρήκες πολίτη και είναι σημαντικό!!
  Κάποιοι ξέρουν και θα την πατήσεις!
  η αλεπού 100 χρονών και το αλεπουδάκι 105; δε λέει!
  Επικοινώνησε (ξέρεις με ποιούς) για να μάθεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση.
  Αυτή είναι άλλωστε η γραμμή όλων των κομμάτων(σχεδόν).
  Οχι στη διπλή ονομασία. Οι προτάσεις Νίμιτς δεν καλύπτουν τους όρους της εθνικής κόκκινης γραμμής.
  Συζητάμε μόνο για το όνομα !
  Όχι στη διολίσθηση σε θέματα πέραν του ονόματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
  Εμείς το απορρίπτουμε. Το ίδιο κάνουν όμως και οι Σκοπιανοί.
  «Ο Νίμιτς ικανοποίησε μόνο την Ελλάδα» αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των Σκοπίων «Ντνέβνικ», ενώ η «Νόβα Μακεντόνια», κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Νίμιτς μας υπέβαλε ελληνική πρόταση».
  Άντε να βγάλουμε συμπέρασμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Διαβάζοντας το άρθρο 7 και εάν το καταλαβαίνω καλά , δεν επιτρέπει πλέον την αποκλειστική χρήση του όρου «Μακεδονία» για τα δύο μέρη και θέτει σε αμφισβήτηση την ονομασία π.χ. του αεροδρομίου «Μακεδονία» ή της ονομασίας του υπουργείου «Μακεδονίας - Θράκης».
  Το έχω καταλάβει καλά ή κάποιος άλλος το καταλαβαίνει διαφορετικά ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Φαίνεται ότι ''πιάνει δουλειά '' ό Άντώνης Σαμαράς. Εχει δηλώσει μέ κατηγορηματικό
  τρόπο ότι δέν θέλει στό όνομα τών Σκοπίων τή λέξη Μακεδονία. Είπε έπίσης ότι στηρίζει τόν Καραμανλή. Καταλάβατε;
  Δέν είναι γρίφος, είναι δήλωση πού βάζει
  όρια πού δέν γίνεται νά ξεπεραστούν.
  Τό δεύτερο είναι συνάρτηση τού πρώτου.
  Αύτάααα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ποιός Σαμαράς αυτός που όταν διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία δεν πήρε χαμπάρι?
  ποιός Σαμαράς αυτόν που ο γέρος Καραμανλής απαίτησε να βγεί έξω από τη σύσκεψη των αρχηγών?
  Όσο ζεί ο Μητσοτάκαρος δεν έχει να λάβει τίποτα ...αυτός ξέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ο Ιθαγενής

  Τα παραπάνω 13 σημεία δεν είναι χρήσιμα ούτε για ....χρησιμοποίηση του χαρτιού που ανεγράφησαν.
  Πως Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών παραλαμβάνει τέτοια πρόταση?
  Μου αρέσει ιδιαίτερα το σημείο 7 (κρίμα στους ..."ηλίθιους" Παύλο Μελά Ιων Δραγούμη και χιλιάδες άλλους "ανώνυμους")

  Το "ζουμί" όμως της υπόθεσης είναι το σημείο 12: αυτό που τους ενδιαφέρει είναι

  (α) τα χρήματα από την ΕΟΚ
  (β) την ασφάλεια που παρέχει το ΝΑΤΟ

  Η λύση λοιπόν είναι μια και μοναδική, εφόσον έχουμε πολιτικούς που όχι μόνο συζητούν αλλά παραλαμβάνουν και τέτοιες προτάσεις:

  Οποιαδήποτε πρόταση συμφωνίας επικύρωση με δημοψήφισμα.
  Μέτρο απλό και δημοκρατικό.....


  ΥΓ

  Αλήθεια ηττηθήκαμε σε καμία πολεμική σύρραξη και παραλαμβάνουμε τέτοιους όρους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι?

  Να υποδείξω λοιπόν στη κα Μπακογιάννη να διαβάσει Φωτάκο:

  "...κατά την συνάντηση για την παράδοση της Τριπολιτσάς και αφού αναγνώσαμε τους όρους ...... ο Θ Κολοκοτρώνης έβαλε τα γέλια και είπε " Βρε μπας και χάσαμε και δεν το πήραμε χαμπάρι;"

  Μπορώ κα Μπακογιάννη να αναγράφω το επίθετο του Γέρου του Μοριά ή ενοχλεί κανέναν το πρώτο συνθετικό?


  "...Καθένα από το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε αρμόζουσες, μη επίσημες περιπτώσεις. Υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο Μέρος ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα θεμελιώσουν αποκλειστικά πολιτικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» από μόνα τους σε οποιαδήποτε γλώσσα."

  και συζητάει σε αυτή τη βάση με οποιονδήποτε....έλεος πια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Απορρίπτεται η πρόταση τελεία και παύλα ………….
  Περάστε την νέα σαιζόν με τον κηδεμόνα σας.
  Και για να καταλάβετε τι εννοώ εστιάστε στα έντονα γράμματα του κειμένου.

  Από την στιγμή που το διάβασα το μεσημέρι η εντύπωση που μου κάθισε αμέσως είναι ότι μας αντιμετωπίζουν σαν να ζητάμε κάτι εμείς από τους Γιουγκοσλάβους.
  Δεν έχω καταλάβει πως επιτρέψαμε τόσον καιρό σε μια τσόντα κράτους να προβάλει δικαιώματα.
  Να πάνε στο διάολο και αυτοί και οι Αμερικάνοι και αν είναι να μας εκβιάζουν για την είσοδο των ξεβράκωτων στο ΝΑΤΟ να φύγουμε εμείς να δω τι θα κάνουν μετά, γιατί εμείς ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε και ευτυχώς που το ξεκινήσαμε.

  Και αν διστάζουν οι άρχοντες να απαντήσουν να κάνουν δημοψήφισμα να καλυφθούν.

  Άντε γιατί πολύ σκύβουμε τις τελευταίες δεκαετίες και θα μας μείνει κουσούρι.

  @politis
  Τι μπορεί να σημαίνει το 8 για τα διαβατήρια ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Πρόταση « παγίδα»

  Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση της νέας πρότασης για την επίλυση του Σκοπιανού δεν θα αποτελεί υπερβολή αν πούμε ότι επιτέλους έγινε κατανοητό ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Από εκεί και πέρα η σπουδαιότητα του ζητήματος πρέπει να μας κάνει να δούμε ξεκάθαρα τα πράγματα και να προσπαθήσουμε να τα ερμηνεύσουμε. Στα θετικά σημεία της πρότασης είναι το όνομα που είναι γεωγραφικός προσδιορισμός «Βόρεια Μακεδονία» Από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Σύμφωνα με την πρόταση η εθνικότητα θα είναι η μακεδονική. Το γεγονός αυτό σημαίνει αυτόματα ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Μακεδονίας παραχωρούνται στα Σκόπια και αυτό επειδή κάθε πολίτης σε ολόκληρο τον κόσμο που θα έλκει την καταγωγή του από το γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας στην εθνικότητα θα είναι σκοπιανός, ακόμη και οι Έλληνες Μακεδόνες θα είναι (εάν υιοθετηθεί η πρόταση) σκοπιανοί στην εθνικότητα. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά ανατρέπει την ιστορία, με λίγα λόγια τα Σκόπια οικειοποιούνται την ελληνική ιστορία και θα μονοπωλήσουν τη μακεδονική ταυτότητα. Τα ίδια ισχύουν και με τη γλώσσα, η μακεδονική γλώσσα (εάν υιοθετηθεί η πρόταση) θα έχει σλαβικές ρίζες, άσχετα αν το κυριλλικό - σλαβικό αλφάβητο δημιουργήθηκε με βάση τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα από τον Κύριλλο και το Μεθόδιο. Στη συνεχεια η παραμονή ως συνταγματικού του ονόματος «Δημοκρατία της Μακεδονίας» του κράτους της ΠΓΔΜ με πλήρη νομική ισχύ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δημιουργεί αδιέξοδα. .
  Από τη στιγμή που θα παραμείνει ως Συνταγματικό όνομα το «Republika Makedonija» τα τρίτα κράτη δεν θα έχουν σύμφωνα και με τη συμφωνία απόλυτη υποχρέωση να αλλάξουν για τις διμερής σχέσεις την ονομασία που θα χρησιμοποιούν, εκτός αυτού, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα και τα δυο ονόματα σε όλες τις επίσημες εξωτερικές σχέσεις και ντοκουμέντα με πλήρη νομική ισχύ, έτσι είναι σίγουρο ότι, στο μέλλον θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.
  Υπό τον όρο, ότι, το συνταγματικό όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» θα αναγράφεται και στα διαβατήρια, αντί να ξεκαθαρίσει, θα μπερδέψει χειρότερα τα πράγματα. Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα» και φαίνεται ότι απ όλες τις πλευρές υπάρχει ομοφωνία για το όνομα του διπλανού κράτους «Republic of North Μacedonia» είναι ευκαιρία τώρα να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στα επιμέρους βασικά ζητήματα για τη διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ των δυο χωρών.
  Η θέση της χώρας μας « έναντι όλων» η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί και με συνταγματική τροποποίηση από τη διπλανή χώρα, είναι σίγουρο, ότι, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα οδηγήσει σε λύση το σοβαρό αυτό διεθνές άλυτο ζήτημα.

  Διαβάστε περισσότερα για το ζήτημα.
  http://neoinileias.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Και μόνο το γεγονός ότι ακόμα κι εμείς ...βιαζόμαστε για λύση λίγο πριν από τις Αμερικανικές εκλογές, είναι παραπάνω από ύποπτο, δείχνει την πλήρη υποτέλεια των "ιθυνόντων" στις προσταγές των αφεντικών.

  Χαρακτηριστικά λέει η "Καθημερινή" 10.10.08) στο κύριο άρθρο της (κι επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά τα όσα έγραψες politi-gr πρόσφατα σχετικά με την εφημερίδα αυτή!...):

  "Η χώρα μας, 18 χρόνια μετά την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, βρίσκεται και πάλι σε μια διαπραγμάτευση για το όνομα της βορείου γείτονός μας και ενώπιον επιλογών που πρέπει να κάνει. Οι διαπραγματεύσεις και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά είναι αναγκαίες. Αρκεί να γίνονται με ψυχραιμία, χωρίς περιττές αγκυλώσεις και άγονους συναισθηματισμούς. Οι λύσεις πρέπει να είναι εθνικά επωφελείς και μακροχρονίως βιώσιμες.

  Αυτή τη φορά η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και της ηγεμονικής θέσης που κατέχει στα Βαλκάνια. Δεν πρέπει να συμπεριφερθεί ως η χώρα που έχει κάτι να φοβάται, ούτε η χώρα που δειλιάζει σε πιέσεις ισχυρών (σσ:!!!). Οφείλει απλώς να σταθμίσει το κόστος και τα οφέλη μιας λύσης. Και αν το ισοζύγιο είναι θετικό να προχωρήσει. Χωρίς φόβο και πάθη..."


  ...χωρίς περιττές αγκυλώσεις και συναισθηματισμούς. Να, λοιπόν, η ...πρώην (πλέον) "κόκκινη γραμμή" είναι ...αγκύλωση.

  καλώς τα δεχτήκαμε... έρχεται "λύση" εσπευσμένα. Ήδη το κακό έγινε. Αποδεχτήκαμε αυτό το τερατούργημα ως βάση διαπραγμάτευσης. Αίσχος! Εύγε politi, καλά που υπάρχεις κι εσύ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Πoλιτικό Σχόλιο του Στέλιου Παπαθεμελή, προέδρου της Δημοκρατικής Αναγέννησης.

  http://papathemelis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1

  Απορρίπτουμε τη λεγόμενη σύνθετη ονομασία την οποία προωθεί η κυβέρνηση και όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της Βουλής. Σύνθετη με συνθετικό της το Μακεδονία δεν υπάρχει, δεν θα σταθεί. Στην πράξη όλοι θα χρησιμοποιούν το σκέτο Μακεδονία.
  Η ιταμή απέναντί μας συμπεριφορά της σκοπιανής ηγεσίας είναι αιτία και ευκαιρία να επανέλθουμε στην στρατηγική που χάραξαν οι ιστορικοί ηγέτες της χώρας Κωνσταντίνος Καραμανλής και Ανδρέας Παπανδρέου: ονομασία χωρίς το Μακεδονία, ή παράγωγά του.

  Οι προτάσεις Νίμιτς είναι απαράδεκτες και ως βάση και ως «κορυφή» συζήτησης. Δεν είναι καν σύνθετη ονομασία. Τυπικά είναι διπλή, μάλλον τριπλή και ουσιαστικά είναι σκέτο Μακεδονία. Στο εσωτερικό θα αυτοαποκαλούνται Μακεδονία και επομένως αυτό θα βγάζουν προς τα έξω. Στο εξωτερικό οι άλλες χώρες θα τα αποκαλούν όπως θέλουν, δηλαδή Μακεδονία. Μένουν οι διεθνείς οργανισμοί ΟΗΕ ΝΑΤΟ και ΕΕ για το σύνθετο που θα γίνει αμέσως απλό Μακεδονία όπως συνέβη στον ΟΗΕ με το ΠΓΔΜ.

  Το φοβικό σύνδρομο που διαχέεται στις ελλαδικές ελίτ και στις πολιτικές μας ηγεσίες δίνει την εικόνα χώρας που μόλις έχει ηττηθεί στρατιωτικά, και δη κατά κράτος, και τώρα σπεύδει να περισώσει ό,τι μπορέσει έναντί του… νικητή και των συμμάχων του!

  Από την αρχή τα Σκόπια συμπεριφέρονται απέναντί μας με τον αέρα υπερδυνάμεως και μεις απέναντί σ’ αυτά με το σύμπλεγμα προτεκτοράτου.
  Είχε απόλυτο δίκαιο ο Μανόλης Ανδρόνικος όταν έλεγε: «αντιμετωπίσαμε το θέμα των Σκοπίων με δειλία ωσάν είμεθα εμείς οι ένοχοι και οι πλαστογράφοι της ιστορίας».

  Η Ελλάδα αντίθετα προς τα διεθνώς συμβαίνοντα όπου όλα γίνονται ανταποδοτικά παρέχει αφειδώς, χωρίς αντάλλαγμα στα Σκόπια τα πάντα: μεταξύ άλλων Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τεράστια δωρεάν οικονομική βοήθεια. Απορροφά επίσης τη φτώχεια και την ανεργία τους με κρατικές ΔΕΚΟ και επιχειρηματίες να έχουν δημιουργήσει εκεί πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας.

  Είπε η υπουργός Εξωτερικών: «κανείς δεν μπορεί να επιβάλει τίποτε σε μια χώρα». Αλήθεια; Μα παγκοσμίως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο εμείς δεν πάμε να επιβάλουμε στα Σκόπια πώς να ονομάζονται. Δικό τους ζήτημα. Δεν μπορούν όμως να ονομάζονται «Μακεδονία» γιατί αυτό από μόνο του παράγει αλυτρωτισμό και στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητάς μας. Το σκοπιανάκια που έσπαζαν πρόσφατα τα τζάμια της εκεί πρεσβείας μας είναι δημιουργήματα ενός κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος που ενσταλάζει εκδίκηση και διεκδικήσεις κατά του Ελληνισμού.

  Τα Σκόπια δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία διότι:

  1.Μόνο το νοτιότερο τμήμα τους, ήτοι «ελάχιστα τετραγωνικά χιλιόμετρα μεταξύ των ελληνικών συνόρων και του Μοναστηρίου και περί την Δοϊράνη» (Ακαδημία Αθηνών) ανήκουν στα γεωγραφικά όρια του Βασιλείου της Αρχαίας Μακεδονίας. Δηλαδή περίπου το 10% της σκοπιανής επικρατείας.

  2.Οι πρόγονοι των σημερινών Σλάβων πολιτών της γείτονος ήρθαν στην περιοχή 1000 χρόνια μετά τον Μεγαλέξανδρο. Οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι πολλαπλώς αποδεδειγμένο φύλο ελληνικό, όσο οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες. Στην ιστορία δεν υπήρξε μακεδονικό έθνος, όπως δεν υπήρξε αθηναϊκό ή σπαρτιατικό έθνος.

  3.Μακεδονική γλώσσα είναι η ελληνική γλώσσα. Η ομιλούμενη στα Σκόπια ψευδώνυμη μακεδονική είναι μεταπλασμένο βουλγαρικό ιδίωμα και φυσικά δεν τη μιλούσε ούτε ο … Βουκεφάλας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

  4.Το ιδεολόγημα της διαιρεμένης Μακεδονίας είναι σταλινοτιτοϊκό κατασκεύασμα. Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν διαιρέθηκε καμία Μακεδονία. Προσαρτήθηκαν στις βαλκανικές χώρες τμήματα της οθωμανικής επικρατείας που απελευθέρωσαν οι στρατοί τους.

  5.Τα περί «συνταγματικού ονόματος» φληναφήματα είναι ανάξια σχολιασμού. Το σύνταγμα των Σκοπίων (όπως και κάθε χώρας) άλλαξε, ξανάλλαξε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναλλάξει.

  Η Ελλάδα παρά τα κατά συρροήν και κατ΄ εξακολούθηση λάθη μας μπορεί να κερδίσει το όνομα με άμεσες, γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις:

  α) Veto για την ένταξη των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ – Ε.Ε.

  β) Καταγγελία της Ενδιάμεσης λόγω λήξεως αλλά και συνεχών και συστηματικών παραβιάσεών της από τα Σκόπια.

  γ) Διακοπή της δωρεάν ελληνικής οικονομικής βοήθειας προς Σκόπια, η οποία υπήρξε ως τώρα τεράστια. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια έφτασε τα 74.000.000 ευρώ.

  δ) Αναθεώρηση επενδυτικών προγραμμάτων των ελληνικών κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων και του πολιτικού σχεδιασμού εκ μέρους μας. Δεν είναι ανέκδοτο να είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής στη γείτονα και αντί να την «αγοράσουμε» στην έκφραση του Συμβούλου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου στρατηγού Σκόουκροφτ έχουμε καταστεί όμηροί της;

  ε) Απόφαση για δημοψήφισμα. Το σημερινό αδιέξοδο του πολιτικού κόσμου αν δεν μπορεί να λυθεί με ριζική αναθεώρηση των επιλογών τους ας καλέσουν τον ελληνικό λαό να αποφασίσει εκείνος.

  Ο Ελληνισμός διαθέτει στις ΗΠΑ καταλυτική εκλογική δύναμη σε ψήφους και πολιτικό χρήμα που χαραμίζεται κάθε φορά άνευ ανταλλάγματος. Η ψήφος του αμερικανικού Ελληνισμού είναι οριακή και καθοριστική για το ποιος θα είναι ο αυριανός Πρόεδρος της Υπερδύναμης, αν εκπονήσουμε και εφαρμόσουμε τάχιστα το ανάλογο σχέδιο.

  Στα ελληνικά κανάλια λέγονται τις μέρες αυτές σημεία και τέρατα από όψιμους «μακεδονολόγους» που κατακρεουργούν την ιστορία, την γεωγραφία και την αλήθεια.

  Εμάς απαξιούν να μας καλέσουν. Φοβούνται την αλήθεια που λέμε. Αυτοί «δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα…» επιχειρούν να εκφοβίσουν τον λαό και να τον πείσουν πως δήθεν δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες και αν θέλουμε να είμαστε «σοβαροί» πρέπει να το «βουλώσουμε» και να υποταχθούμε. Θεωρούν «σοβαρή πολιτική» τον ενδοτισμό και την άνευ όρων παράδοση. Θέλουν μια Ελλάδα που δίνει χωρίς να παίρνει, που ξέρει μόνο να υποχωρεί και δεν πρέπει να μάθει ποτέ να διεκδικεί και να αγωνίζεται.

  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καλεί τον λαό μας σε αφύπνιση, επαγρύπνηση και άμεση αντίδραση. Μπορούμε να ματαιώσουμε τα σκοτεινά σχέδια που απεργάζονται οι εχθροί του Ελληνισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ προτείνει ως λύση ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ τι προτείνει ως λύση ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. @ gnik
  Ότι στα διαβατήρια θα αναγράφεται όχι μόνο το νέο όνομα στα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και το συνταγματικό όνομα ....«Republika Μacedonija» στην κυριλλική γραφή .
  Συγχρόνως δεν αποσαφηνίζει για το τι θα καταγράφεται ως εθνικότητα των κατόχων τους!
  Το σχόλιο μου περί των προτάσεων του κ. Νίμιτς το κάνω στη ...φωτο!
  Είπαμε όμως (το γράφω εδώ και μήνες).....Αγοράζουμε χρόνο!

  @ byster
  Δεν αποδεχτήκαμε τίποτα φίλε.
  Όλα είναι μέσα στο σχέδιο. Χρόνο αγοράζουμε και συγχρόνως φτιάχνουμε ένα προφίλ στην διεθνή γνώμη, ότι είμαστε λογικοί και συζητήσιμοι και τα Σκόπια πέφτουν στην παγίδα της αδιαλλαξίας τους.
  Θυμήσου το αντίστοιχο σχέδιο για το Βουκουρέστι που νόμιζαν ότι μένει μόνο το τελικό ΟΚ από τον κ.Καραμανλή .
  "Κοιμήθηκαν" και οι δύο (ΗΠΑ και Σκόπια),είχαν φέρει και μια πολύ μεγάλη κουστωδία Σκοπιανών επισήμων μαζί τους, (για να γιορτάσουν το γεγονός !!! )και ....έφυγαν με την ουρά στα σκέλια πριν καν αρχίσει η διάσκεψη!
  Χρόνο αγοράζουμε τώρα γιατί με την επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες για τα συμφέροντά μας.
  Καλό ξημέρωμα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @politis-gr
  Όπως γνωρίζεις είμαι από Θεσσαλονίκη. H μητέρα μου κατάγεται από ένα χωριό στα σύνορα νομού θεσ\νικης Κιλκίς. Σ' αυτό το χωριό,εκτός από τα ελληνικά βέβαια, μιλούσαν μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα. Όταν ρωτούσα μου έλεγε η μάνα μου ότι αυτή η γλώσσα είναι εντόπια απόρροια τον Βουλγάρων κατακτητών στην περιοχή. Μοιάζει με βουλγάρικα και σλαβικά. Η δική μου γενιά βέβαια δεν την έμαθε ποτέ. Όποτε άκουγα την μάνα μου να μιλάει έτσι εκνευριζόμουν. Έλεγα ότι βρίσκουν λόγο να μας λεν Βούλγαρους ενώ αισθανόμαστε και είμαστε Έλληνες και μακεδόνες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια άλλη χώρα με πολίτες άσχετους τελείως με την Ελλάδα και την Μακεδονία θα πάρει αυτό το όνομα που ανήκει στους προγόνους μας και στο μέλλον να διεκδικεί δεν ξέρω και εγώ τι. Η πρόταση είναι τελείως άκυρη.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Η πιο πρόσφατη πρόταση του Στέλιου Παπαθεμελή, προέδρου της Δημοκρατικής Αναγέννησης.
  Από το http://danagennisi.eu/home.html

  Στέλιος Παπαθεμελής:Ο μεσολαβητής του ΟΗΕ για τα Σκόπια κ. Νίμιτς, έχει παραβιάσει προκλητικά την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας (απόφαση 817), ταυτίστηκε και προωθεί τις παρανοϊκές αξιώσεις του Γκρουέφσκυ και κατά συνέπεια έχει καταστεί αναξιόπιστος. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, θα επιχειρηθούν την προσεχή εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη μεθοδεύσεις της απερχόμενης ηγεσίας Μπούς, σε βάρος της Ελλάδας. Η κυβέρνηση, οφείλει να ζητήσει την αντικατάσταση του μεσολαβητή, μέχρι τότε να διακοπούν οι συνομιλίες και να ξαναρχίσουν μετά τις αμερικανικές εκλογές και πάνω σε νέα βάση, η οποία θα είναι: Τα Σκόπια να πάρουν οποιοδήποτε όνομα επιθυμούν εκτός του Μακεδονία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. H πρόταση είναι η καλύτερη μέχρι στιγμής για την Ελλάδα και γιαυτό φωνάζουν τα Σκόπια.
  Οι αντιδρώντες εδώ διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να φύγει τελειως το Μακεδονία που υπάρχει σε αυτό το κράτος από το 1944 και επιβεβαιώθηκε με την προσωρινή ονομασία πρώην γιουγκοσλαβική δημ. της Μακεδονίας.
  Τα περί αμερικανικών εκλογών μπορεί να αφορούν πιο συμφέρουσα πολιτική αλλα σε καμμία περίπτωση την πληρη εξαφανιση του όρου Μακεδονία.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.
  O ελληνικός λαός είναι παραπληροφορημένος γιατί νομίζει ότι έχει να "δώσει" το όνομα Μακεδονία.Δεν έχει να δώσει τίποτα.
  Το όνομα έχει κατοχυρωθεί στους άλλους και εκείνο που ζητούμε είναι να πάρουμε πίσω συνεταιρικά δικαιώματα στο όνομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. φωνάζουν τα Σκόπια

  τι περίμενες να κάνουν! όταν εσύ κοιμάσαι όρθιος η κάποιοι ΛΙΓΟΙ στην Ελλαδα και το πασοκ λένε ότι δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν του ονόματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. @9:50 πμ

  Πιωμένος είσαι και συ η' πληρωμένος προβοκάτορας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Δεν καταλαβαίνω την λογική ¨Δεν μπορεί να αφαιρεθεί το όνομα Μακεδονία¨

  Εμείς δεν έχουμε Μακεδόνες ή έδαφος που ήταν κομμάτι της Μακεδονίας?
  Το κομμάτι αυτό το ονομάζουμε Βόρεια Ελλάδα, οι κάτοικοι του έχουν ελληνικά διαβατήρια και ο όρος Μακεδονία χρησιμοποιείται για τοπικό προσδιορισμό όπως το Ήπειρος, Πελοπόννησος, Θράκη και άλλα.
  Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και αυτοί.
  Να ονομάζονται Νότια Γιουγκοσλαβία και το νότιο κομμάτι τους ας το λέγανε επαρχία Β.Μακεδονίας.
  Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να έχουν διαβατήρια με όνομα Μακεδονία ενώ υπάρχουν και άλλοι Μακεδόνες που δικαιούνται τον προσδιορισμό αυτόν και έχουν διαβατήρια με όνομα Δημοκρατία της Ελλάδος.
  Το πώς πήρανε τον χαρακτηρισμό FYROM το ξέρουμε όλοι.
  Δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε ένα λάθος τότε πρέπει τώρα να το αποτελειώσουμε.
  Η Μακεδονία σαν κράτος υπάρχει πλέον στην ιστορία με την έκταση που είχε τότε και τους κατοίκους της.
  Σήμερα το κράτος που κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι της ονομάζεται Ελλάς.
  Δεν μπορούν λοιπόν οι Γιουγκοσλάβοι να αναβιώνουν την σύσταση ενός κράτους με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας.
  Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή και ξέρουμε όλοι τι κάνει ο διάβολος όταν δεν έχει τι δουλειά να κάνει……

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Μήπως ήρθε η ώρα να αναλάβει ο Αντώνης Σαμαράς το ΥΠΕΞ ?
  Είναι ο μόνος που ταιριάζει στην γραμμή Καραμανλή .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. @ Gnik
  Πολύ σωστά τα λες .
  Όμως αυτά μήπως έπρεπε να τα έχουμε πει πριν αρκετά χρόνια ?
  Δεν έχουμε μνήμη δυστυχώς.
  Όλοι τώρα (οι πολιτικοί)το παίζουν βασιλικότεροι του βασιλέως .
  Μόνο ένας πολιτικός τηρεί την ίδια στάση με αυτή του Καραμανλή.
  Πριν κάποιες ημέρες ο politis-gr (λέγοντας ότι το διακινδυνεύει) , είχε γράψει ότι "σε συμφωνία με το όνομα Μακεδονία δεν θα υπάρχει ποτέ το όνομα Καραμανλής".
  Κακώς έγραφε ότι το διακινδυνεύει.
  Είναι το μόνο σίγουρο.
  Γ.ΔΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Και γιατί νομίζετε δεν είναι ο Σαμαράς;
  Βλάκας είναι αυτός που δεν τον βάζει;
  Ξεχνάτε ότι η μόνη δύναμη που μπορεί να σταματήσει ελληνοτουρκική κρίση είναι οι ΗΠΑ;
  Νομίζετε ότι η Γαλλία που για λόγους ευρωπαικής αλληλεγγύης έχει την ελληνική θέση στα Σκόπια θα συνέχιζε να μας υποστηρίζει σε παραλογισμούς "καθόλου Μακεδονία';
  Ξεχνάτε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει το κράτος αυτό ως Μακεδονία σκέτο από το 1991;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Φίλε, 11 Οκτώβριος 2008 1:28 μμ.
  Μού έρχεται να κλάψω από τη χαρά και συγκίνηση μου, όταν βλέπω τη μεγάλη αγάπη που δείχνουν οι Έλληνες πολιτικοί, προς το λαό.
  Η μεγάλη αγάπη τους προς το λαό, δεν τους επιτρέπει να δώσουν πιο υπεύθυνη θέση στον Αντώνη Σαμαρά.
  Τι άλλο θα ακούσουμε στο διαδίκτυο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. δεν μπορει και δεν πρεπει σε αυτην την φαση στο ΥΠΕΞ να ειναι καποιος με αντιαμερικανικες διαθεσεις..
  οταν ο ενας πολος αποφασεων εχει εχει θεσει ορια, τοτε ο αλλος θα πρεπει να εχει δυνατοτητες ελιγμων ακομα και για να κοιμησει προβοκατορηκα τον αντιπαλο..(κατι σαν το καλος/κακος μπατσος, μας το κανουν τοσα χρονια οι "συμμαχοι μας", γιατι να να μην τους δειξουμε ποσο καλοι μαθητες ειμαστε ?)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΓΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ,ΦΙΛΑΚΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή