Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Κράτος και… κλέφτες
Οι κυβερνήσεις προσαρμόζονται, αλλά συχνά τείνουν στον λαϊκισμό, και με τη δικαιολογία ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα υπερβαίνουν αρχές που πρώτες αυτές θα έπρεπε να σέβονται. ... περισσότερα