Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Το μονομερές πολιτικό ...ενδιαφέρον για το δίκαιο της Ελλάδας
Πολλές φορές το πως ... «αντιλαμβάνονται» διάφορα πολιτικά πρόσωπα την έννοια του συμφέροντος της χώρας μας, έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη και την λογική.
Ενίοτε έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ συμφέρον της χώρας μας. ....περισσότερα