Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Όταν … ναυαγούν οι αριθμοί δεν δικαιούνται να ομιλούν οι πολιτικοί
Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2009 δείχνει ότι πληρώνουμε το τίμημα των πειραματισμών , την αβουλία της και την αδράνεια της κυβέρνησης Παπανδρέου. Όταν ...ναυαγούν λοιπόν οι αριθμοί δεν δικαιούνται να ομιλούν οι πολιτικοί ! .... περισσότερα