Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Ηγέτες χρειάζονται και όχι ...λογιστές!
Εάν η κυβέρνηση αποτάξει την αντίληψη του δήμιου και ενστερνιστεί την αντίληψη της μαίας , προσφεύγοντας στις λογικές του αναπτυξιακού σοκ , της καινοτομίας και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, τότε .....περισσότερα