Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Το πλυντήριο … «Η Ελλάς»


Του Politis Caminus


Τελικά τι χρειάζεται ένα καλό ξέπλυμα μαύρων χρημάτων (πολλά εκ των οποίων προέρχονται από διάφορα σκάνδαλα); Μια κυβέρνηση «όλα τα πλένω όλα τα καθαρίζω», που...περισσότερα