Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

«Ναι στη στήριξη, όχι στη λευκή επιταγή»

Θα στηρίξουμε την κυβέρνηση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θα της δώσουμε όμως λευκή επιταγή.....περισσότερα