Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στις …. πληροφορίες ;

Επειδή αυτή την εποχή ο μη ενημερωμένος πολίτης -μη έχοντας μέτρο σύγκρισης με τα χρέη ή με τα δάνεια που θα πάρουν φέτος άλλες χώρες- ακούει διαρκώς μόνο για τα χρέη και τα δάνεια της Ελλάδας , πανικοβάλλεται και ... περισσότερα