Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Λίθοι, πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα.


Ότι υπαγορεύει η κοινή λογική οφείλετε να το ξεχάσετε. Σε μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί το θέατρο του παραλόγου , η λογική δεν έχει θέση. Το μόνο ... περισσότερα