Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Το νέο έτος θ' αποκαλυφθεί ότι το έλλειμμα του 2010 ήταν αρκετά υψηλότερο !


Τον Φεβρουάριο αναμένεται να ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ότι το έλλειμμα του 2010 ήταν αρκετά υψηλότερο ακόμη και από τον αναθεωρημένο στόχο ... περισσότερα
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.