Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Aνίκανοι ή διαπλεκόμενοι;

Αυτή η κυβέρνηση που «αναμορφώνει τον δημόσιο τομέα» δεν είναι ικανή να διαχειριστεί κερδοφόρα φιλέτα και προτιμά να συνεχίσουν οι εντός και εκτός "Εθνικοί εργολάβοι" την ... περισσότερα