Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Υπάρχουν για απορρόφηση 20 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ακούει κανείς;
Πώς μπορεί η κυβέρνηση να ζητά δάνεια δισεκατομμυρίων, όταν σήμερα δεν είναι σε θέση να απορροφήσει ούτε καν τα 2,7 δις ευρώ από το... περισσότερα