Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Μισθοί δραχμής με ακρίβεια ευρώ


Μπορεί η Ελλάδα να παραμένει στη ζώνη του ευρώ και το νόμισμα να μην μπορεί να υποτιμηθεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ωστόσο η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης ...περισσότερα
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.