Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

H Lazard προχωρά τις διαδικασίες πτώχευσης της Ελλάδας
Η απόφαση είναι τελεσίδικη. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο λύσης για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Θα εγκριθεί στο πλαίσιο ... περισσότερα