Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τα τρία «Μ» του τελευταίου τριμήνου του 2009

Η Κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2010 έπραξε ακριβώς το αντίθετο απ' ότι είχε πράξει το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πράξεις και παραλείψεις της ..περισσότερα