Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Από εμάς εξαρτάται…!
Το νέο έτος βρήκε την ελληνική κοινωνία να το υποδέχεται με εξαιρετική περίσκεψη και αγωνία. Το τοπίο φαντάζει γκρίζο. Όλοι είναι πεπεισμένοι ότι, παρά ...περισσότερα