Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Δολοφονία της οικονομίας εξ αμελείας ή εκ προμελέτης;
Ένα χρόνο πριν, το 2010 έκανε πολιτικό ποδαρικό με τον απολογισμό του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών της κυβέρνησης από τον ... περισσότερα