Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Έφυγε το σιωπηλό 2010 και ήρθε το ανελέητο 2011 !
Η χρονιά που έφυγε μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «το σιωπηλό έτος» για την ελληνική εξωτερική πολιτική, με μεγάλες ανατροπές όμως, που θα ... περισσότερα