Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

‘Υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας’
Είναι προφανές ότι για την σημερινή κατάσταση οι ευθύνες δεν είναι μονοσήμαντες αλλά διαχέονται ποικιλόμορφα.. Όπως η Πολιτεία, έτσι και η εκτελεστική εξουσία, έχει ... περισσότερα