Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Αγαπημένοι Ιρλανδοί και κακοί Έλληνες !


Γιατί ορισμένα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιμετωπίζουν με το γάντι τους Ιρλανδούς, αλλά με το μαστίγιο τους Έλληνες, αν και οι δύο .... περισσότερα