Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Κοντός ψαλμός
Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου εμμένει να κινείται προς τις επικίνδυνες ατραπούς που ο ίδιος επέλεξε να βαδίσει....περισσότερα