Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

‘Αυτός δεν είναι απόγονος. Είναι …πρόγονος !’
Είναι γνωστό ότι η δικτατορία του (παππού) Πάγκαλου επιδόθηκε σε άγριες διώξεις πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων. Είναι επίσης γνωστό ότι ....περισσότερα