Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Eίναι ….σοσιαλιστικό;
Συγνώμη αλλά για να μη μείνω μετεξεταστέος στην λογική, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πως είναι δυνατόν να είναι ….σοσιαλιστικό να συνεχίσει να .... περισσότερα