Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

«Αλλάξτε πλεύση!»
Εάν το χρήμα δεν «γυρίζει» στην αγορά λόγω του φόβου της υψηλής φορολογίας ή του καλλιεργημένου φόβου περί πτωχεύσεως, τότε απλά το κράτος …δεν εισπράττει!!!. Άρα αποκλείεται να μειωθούν τα ελλείμματα. Αλλάξτε λοιπόν πλεύση κύριοι! ...περισσότερα