Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Έβαλαν ειδικό γραμματέα να εποπτεύει εταιρεία ….της συζύγου του!
Ηθικό και Πολιτικό ασυμβίβαστο προκύπτει από τον διορισμό του κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη στη θέση του ειδικού γραμματέα στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η σύζυγος του διαθέτει μία.... περισσότερα