Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Τι απ’ όλα αυτά δεν καταλαβαίνει ο κ. Ραγκούσης ;
Τελικά το σύστημα άσκησης πολιτικής μέσω της επικοινωνίας, η οποία εμπεριέχει πλάνες και συνεπικουρείται από τα ΜΜΕ , τείνει να εξελιχθεί σε επικοινωνιακό φασισμό.
Θυμίζω τα λόγια του Γάλλου Φιλόσοφου Jean-Paul Sartre : «Ο φασισμός δεν ορίζεται από τον αριθμό των θυμάτων, αλλά από τον τρόπο που τα σκοτώνει»....περισσότερα