Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Νέες προκλήσεις της Άγκυρας και η Αθήνα ...κοιμάται!
Εντείνεται το διπλωματικό παιχνίδι από την πλευρά της 'Άγκυρας σε ότι αφορά την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ερντογάν θέτει ευθέως θέμα αμοιβαιότητας για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη, προβάλλοντας ζητήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Αντιπαρέρχεται το γεγονός ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν .... Συνέχεια