Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

«Ήγγικεν η ώρα…» για το «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…» ;


Από το «Μωραί παρθένοι..» και το «Αντί του μάννα χολήν..» έως το «Ήγγικεν η ώρα…» και το «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι...». Ξεκινώντας από το «Μωραί παρθένοι..» υπενθυμίζω ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου εκλέγεται βουλευτής από το 1981. Έχει μακρόν πολιτικό βίο. Μην ξεχνιόμαστε! Γνώριζε ότι..περισσότερα