Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Η μεταπολίτευση που άρχισε...
Σήμερα συντελείται στην Ελλάδα συνολική κατάρρευση του πολιτικού συστήματος γράφει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης. Το οποίο στηρίχθηκε στη αναδιανομή δανεικών σε βάρος των μελλοντικών γενεών (όχι στην αναδιανομή πλεονάσματος). Και στη διανομή κοινοτικών κονδυλίων (υπέρ των λεγομένων «νέων τζακιών»). Η παραγωγή υποκαταστάθηκε από την κατανάλωση, ενώ η... περισσότερα