Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος η κ. Μπακογιάννη.
Εάν η κ. Μπακογιάννη θεωρεί (όπως δήλωσε) ότι σ` αυτή την κρίσιμη στιγμή πράττει το χρέος της (αναλαμβάνει δηλ. τις ευθύνες της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ), θα πρέπει άμεσα να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος.
Το αξίωμα αυτό το έλαβε μέσω της κεντροδεξιάς παράταξης και οφείλει εκεί να το επιστρέψει....περισσότερα