Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

‘Το πιο εύκολο στην περίοδο του εκσυγχρονισμού ήταν να γίνεις πλούσιος’
O κ. Γ. Παναγιωτακόπουλος εξέδωσε μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση που όπως πάντα τα υπάκουα ΜΜΕ την πέρασαν στα ψιλά γράμματα ή ...την αγνόησαν με διακριτικό τρόπο.«Εκπλήσσομαι με όσους υποκριτικά εκπλήσσονται με την ομολογία Μαντέλη.Το πιο εύκολο στην περίοδο του εκσυγχρονισμού ήταν να.... περισσότερα