Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Εκτός εάν αυτό επιδιώκουν οι …. διάφοροι κύκλοι!
Η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμμένει σε μέτρα που θα οδηγήσουν την αγορά σε πτώχευση. Σε μια περίοδο που οι συναλλαγές στην αγορά πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά με μεταχρονολογημένες επιταγές, οι επιχειρήσεις καλούνται να προκαταβάλουν 8% ( ή 5% όπως διαρρέεται τώρα από του υπουργείο Οικονομικών) για ποσά που θα εισπράξουν έπειτα από 5-24 μήνες.... περισσότερα