Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Αναγέννηση από τις στάχτες μας
Είναι πασιφανές και γενικώς παραδεκτό ότι η χώρα μας, τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, διάγει μια από τις δυσκολότερες περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της. Η οικονομική κρίση, η λήψη σκληρών μέτρων, η διόγκωση του δείκτη της ανεργίας και όλα τα παρεπόμενα μεγιστοποιούν το φόβο.Φόβο για το αύριο. Φόβο για το τι μέλλει γενέσθαι. Φόβο και λύπη για το συγγενή μας. Για το συνάνθρωπό μας. Αλλά και για εμάς τους ίδιους. ..περισσότερα