Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Έφεραν Πολιτικό Αναμορφωτή
Οτι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ' ευχήν στην Αποικία δεν μέν' η ελάχιστη αμφιβολία, και μ' όλο που οπωσούν τραβούμ' εμπρός, ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή......Κι' όταν με το καλό τελειώσουνε την εργασία....να δούμε τι απομένει πια μετά .... περισσότερα