Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Πρόγραμμα ‘αλλ/καρφώματος’ πολιτών





Τελικά όταν ο πρωθυπουργός κ. Γ.Παπανδρέου έλεγε ότι επί πρωθυπουργίας του θα γίνουμε η ...Δανία του Νότου το εννοούσε απόλυτα. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μπορούμε πλέον να αισθανόμαστε ....Δανοί. Καθιερώνει το «αλληλοκάρφωμα» και μάλιστα το...επιδοτεί κατά τα πρότυπα της Δανίας ... περισσότερα