Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Ο θάνατος του εμποράκου
Τα στοιχεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) είναι συγκλονιστικά και συγχρόνως αποκαλυπτικά της αδιαφορίας αυτής της κυβέρνησης γι’ αυτόν το χώρο. Όπως θα ενθυμείσθε η κυβέρνηση είχε διαφημίσει ότι θα διαθέσει 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων. Τώρα αποκαλύπτεται ότι οι εγκρίσεις που έχουν δοθεί από ... περισσότερα