Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Τα «Ασημικά» της χώρας θα μας απασχολήσουν επί μακρόν …
Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα περιλαμβάνουν γεγονότα που η .. «ουρά τους» προβλέπεται ( χρονικά) μεγάλη. Τα γεγονότα αυτά είναι σίγουρο ότι θα μας απασχολήσουν επί μακρόν και σε βαθμό που μπορεί να φθάσει κάποια στιγμή στο ... ειδικό δικαστήριο. Σημειώστε το ! Η κυβέρνηση προχωρά σε μαζικές προσλήψεις...περισσότερα