Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Ο όρος ‘άτομα με ειδικές ανάγκες’ προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία
Δεκάδες Έλληνες πολίτες με αναπηρία αθροίζουν τις υπογραφές τους σε έγγραφο που θα αποσταλεί στα τέλη του Ιουνίου προς την ανώνυμη εταιρεία “Αττικό μετρό” , αξιώνοντας την αντικατάσταση του όρου “άτομα με ειδικές ανάγκες” που χρησιμοποιείται στις ηχητικές ανακοινώσεις της εταιρείας από τον όρο ... περισσότερα