Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Ποιος και Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί;

Θα μιλήσουμε έξω από τα δόντια ή θα περιοριστούν οι αρχειοφύλακες των πεπραγμένων και οι θεματοφύλακες των μυστικών, σε μια σαλιαρίζουσα επιφανειακή "καταγγελία" ; Θα αντιταχθούν οι επώνυμοι του προσκηνίου και οι ανώνυμοι του παρασκηνίου, στους νεκροθάφτες του παρόντος και τους ταριχευτές του μέλλοντος;...περισσότερα