Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια είναι πλέον η Ελλάδα
Η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης είναι πλέον η Ελλάδα σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή την σκληρή πραγματικότητα, η οποία όμως δεν φαίνεται να προβληματίζει τους ….α(ανα)ρμόδιους υπουργούς , επιβεβαιώνουν τα στοιχεία μιας έρευνας του ΚΕΠΚΑ , η οποία πραγματοποιήθηκε σε ...περισσότερα