Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Το βέρντιγκο της Αριστεράς στη λαθρο- μετανάστευση
Ερωτήματα και προβληματισμό προκαλεί η άκριτη στάση των κομμάτων της Αριστεράς υπέρ των ανοικτών συνόρων στη λαθρομετανάστευση αλλά και η προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν πολιτικά τη μάζα των λαθρομεταναστών ως δύναμη κρούσεως για τη δημιουργία αναταραχής και δυναμικής .... περισσότερα