Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Μιλημένα και συμφωνημένα με την τρόικα και στο βάθος … εκλογές.
Μιλημένα και συμφωνημένα μεταξύ κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και τρόικας ήταν τα 50 δισ. από το πωλητήριο δημόσιας περιουσίας.... περισσότερα