Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Η Ιστορία Κύκλους κάνει !

Η Ιστορία Κύκλους κάνει! Έτσι η εμπειρία και μάθηση από το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει για το μέλλον.Ποτέ όμως η ιστορία δεν επιστρέφει στο ίδιο ακριβώς σημείο...περισσότερα