Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Η διπλωματία του ‘Λιγότερα στρέμματα γης για να κοιμάμαι ήσυχος’ …

Όταν πριν δύο χρόνια αποκάλυψα το περίφημο «Λιγότερα στρέμματα (εθνικής) γης για να κοιμάμαι ήσυχος»… του κ. Παπανδρέου στην συνέντευξη του Καναδά, πολλοί ...περισσότερα