Κυριακή 6 Μαΐου 2012

Η δύναμη ενός Έθνους

Αντώνης Σαμαράς : "Θέλω να ενώσουμε τις δυνάμεις των Ελλήνων.

Το σχέδιο και το όραμά μας μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στο αύριο." ...

Περισσότερα εδώ