Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

‘Βασιλική’ υπερ-εξουσία στον πρωθυπουργό

Οι μάσκες έπεσαν! Η «Αυτού Μεγαλειότης» ο πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε ότι μόνον αυτός δικαιούται να αποφασίζει και να αναθέτει σε πρόσωπα της.... δικής του αρεσκείας διάφορες εργασίες. Μάλιστα τα πρόσωπα αυτά εφόσον έχουν γραπτή έγκριση του Αυτοκράτορος… μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε .....απόρρητα στοιχεία! .... περισσότερα